Thủy Nguyễn

Thủy là cây viết chuyên nghiệp về chủ đề giáo dục, làm cha mẹ và lối sống chánh niệm. Thủy có kinh nghiệm viết nội dung ngắn trên MXH cho một số thương hiệu dành cho mẹ & bé, giáo dục, tâm lý. Cô cũng viết blog và là người chấp bút sách về chủ đề làm cha mẹ.

Thủy Nguyễn